Personuppgiftspolicy


Information om behandling av personuppgifter

Den här informationen syftar till att förklara hur Carrinet AB hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss på info@carrinet.se

Carrinet använder de uppgifter du lämnar till oss för att kunna erbjuda dig att ta del av information, nyheter och marknadsföring.

Uppgifter vi kan samla in direkt från dig omfattar namn, adress, e-postadress, telefonnummer, köphistorik och i det fall du handlar mot faktura även ditt personnummer.

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in.

Personuppgifter som vi behandlar för marknadsföring behandlas till dess att du återkallar ditt samtycke, avregistrerar dig eller på annat sätt ber oss att sluta kontakta dig.


Kontakta oss:

Via e-post: info@carrinet.se

Via telefon: +46 708621212